GGZ Oost Brabant

Marianne Arts

Therapeut

‘Ik doe mee aan het FSNL-onderzoek om meer en betere (gepersonaliseerde) hulp te kunnen bieden aan mensen die zich onveilig voelen, waardoor ze regie ervaren en de voor hen gewenste veranderingen mogelijk zijn!’

Lennie Bankers

Ervaringswerker

‘Ik doe mee aan het FSNL-onderzoek zodat mensen door de ontwikkeling van ervaringskennis inzicht krijgen in hun krachten welke hen kunnen ondersteunen zich veilig en sterk te voelen. Daarnaast wordt onderzocht of de inzet van ervaringsdeskundigheid de positieve effecten van therapie kan bevorderen, een mooie ontwikkeling voor het vak ervaringsdeskundigheid.’

Paul de Bont

Supervisor

‘In de Feeling Safe studie wordt er gekeken welke aanpak goed helpt voor iemand die zich onveilig en opgejaagd voelt. Feeling Safe denkt niet in hokjes van ‘stoornissen’. De klacht van mensen staat centraal. De twee behandelvormen die Feeling Safe onderzoekt willen allebei de veiligheid vergroten en mensen weer meer regie over hun leven helpen geven. In Feeling Safe helpen onderzoekers, behandelaren en cliënten elkaar om de toekomst weer een stukje veiliger te maken en meer van het leven te genieten. Een prachtig project om aan mee te mogen werken.’

Wendy Ceelen

Therapeut

‘Ik hoop met het Feeling Safe onderzoek bij te kunnen dragen aan het gevoel van veiligheid. Het zou mooi zijn als een persoon daarna weer de dingen kan doen die hij of zij graag doet.’

Maaike Janssen- Bouwmeester

Ervaringswerker

‘Ik werk mee aan het FSNL-onderzoek omdat ik heb ervaren hoe belangrijk het is om je veilig te voelen. Voor je welbevinden, herstel en ontwikkeling. FSNL legt de nadruk op eigen regie, keuze en verantwoordelijkheid. Dit maakt dat de behandeling ingericht kan worden naar de specifieke behoefte van de deelnemer.’

Dian Pijnappels

Therapeut

Ik doe mee aan het Feeling Safe onderzoek, omdat ik hoop dat we hiermee nog meer mensen kunnen helpen om zich veiliger te voelen en de dingen weer te gaan doen die ze graag zouden willen doen.’

Michelle Janssens

Therapeut

Sanne Raemakers

Therapeut

Hanneke Schuurmans

Supervisor

FS-NL is een prachtig onderzoek naar een nieuwe behandelmethode voor mensen die zich onveilig voelen en daardoor gehinderd worden in hun leven. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.’

Birgit Seelen de Lang

Therapeut

Ik doe aan het FSNL onderzoek mee omdat ik vanuit mijn werk in het FACT team en EDI team van de GGZ Oost Brabant van veel mensen die onder behandeling zijn hoor dat het er uiteindelijk in het leven om gaat om weer de dingen te kunnen doen waar ze blij van worden in hun leven. Ik vind het een eer om een bijdrage te leveren aan een voor Nederland nieuwe behandelvorm die zich daarop richt.’

Marieke Strijbos

Ervaringswerker

‘Feeling Safe-NL biedt deelnemers de kans om eigen regie te voeren in de behandeling en hun eigen krachten te ontdekken. Samen, op gelijke voet, onderzoeken wat helpt en het gevoel van veiligheid vergroten. Daar zet ik me met passie voor in!’

Jolijn Taks-Verhagen

Ervaringswerker