We ontmoeten veel mensen die zich niet veilig voelen rondom andere mensen of juist als ze alleen zijn. Door bepaalde dingen die ze hebben meegemaakt kan hun vertrouwen in zichzelf, anderen en de wereld zijn gedaald. We willen dat zij weer de regie over hun leven krijgen, zodat zij weer de dagelijkse dingen kunnen doen die voor hen betekenisvol en belangrijk zijn.

Wat is het Feeling Safe-NL onderzoek?


Er bestaat in Nederland al een effectieve therapie gericht op het bevorderen van het welzijn en gevoel van veiligheid. Echter bestaat in Engeland ook een effectieve therapie die momenteel nog niet in Nederland wordt aangeboden. We zouden deze therapie graag ook in de Nederlandse GGZ aanbieden. Daarom vergelijken we in het onderzoek de bestaande therapie met de nieuwe therapie. Zo kan worden gekeken hoe de therapie├źn werken en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Het onderzoek is een samenwerking tussen drie universiteiten: Universiteit van Oxford, Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast doen vier grote GGZ-instellingen mee; Parnassia Groep, Antes, Altrecht en GGZ Oost Brabant. Het onderzoek heeft een subsidie ontvangen van ZonMw.

Wat is het Feeling Safe-NL programma?


Feeling Safe is een bewezen effectieve psychologische interventie uit Engeland. In het Feeling Safe-NL programma krijgen mensen ook begeleiding door een ervaringswerker. Dit wordt gedaan om te kijken of de samenwerking met een ervaringswerker de positieve invloed van het Feeling Safe Programma kan vergroten. Met de therapeut worden obstakels in kaart gebracht die het gevoel van onveiligheid in stand houden. Mensen kiezen uit een menu met korte therapie-modules (boekjes) gericht op het verminderen van persoonlijke obstakels. De ervaringswerker ondersteunt mensen daarnaast om de draad van hun leven weer op te pakken op basis van eigen ervaringen en kennis over herstel. Met de ervaringswerker wordt gewerkt aan het in kaart brengen en inzetten van eigen krachten. Daarnaast kunnen ervaringen worden gedeeld en activiteiten worden ondernomen die belangrijk voor iemand zijn. Het doel van Feeling Safe-NL is dat mensen zich weer sterker en veiliger voelen en een waardevol leven kunnen leiden.

Wat is Cognitieve Gedragstherapie?


Cognitieve gedragstherapie (CGT) is de standaard psychologische interventie in de GGZ. De focus ligt op samen begrijpen hoe problemen zijn ontstaan en waardoor ze in stand worden gehouden. Met behulp van CGT-technieken worden obstakels die de problemen in stand houden veranderd. Zo kunnen mensen nieuwe betekenis geven aan hun ervaringen en andere manieren vinden om met ze om te gaan. In deze therapie is er ook aandacht voor het inzetten van eigen krachten. Het doel van CGT is dat mensen zich weer sterker en veiliger voelen en een waardevol leven kunnen leiden.